SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

SunFlare มีประวัติการประกอบกิจการที่มีความมั่นคงในฐานะบริษัทแปลมาเป็นเวลานานปีและยังยึดมั่นในภารกิจการเป็นคู่ธุรกิจทางปัญญาที่เชื่อถือได้ของบรรดาลูกค้า
เราเสนอบริการอย่างเบ็ดเสร็จที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางเอกสารของบริษัทที่ประกอบกิจการในทุกสาขาธุรกิจ
นอกจากนั้นยังสามารถให้คำตอบที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราโดยพิสูจน์และตอบโจทย์ที่ท้าทายในความเกี่ยวข้องกับเอกสารด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเที่ยงตรง

ผ่านการรับรองใน ISO 27001 และ ISO 9001

ลูกค้าของเราต้องการเอกสารหลายรูปแบบ เราจึงสนองตอบด้วยระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นสากลในหลายรูปแบบเช่นกัน เพื่อให้หลักประกันว่าบริษัทเรามีกรอบงานที่มีความ
ปลอดภัยสูงในการรับและส่งข้อมูลความลับของลูกค้า รวมทั้งความสามารถในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพระดับสูงสุด

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ ประเภท, ลักษณะประกอบการและสาขาต่าง ๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของเรา ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้คำตอบที่ดีที่สุดแก่ประเด็นปัญหาที่ลูกค้าของเรากำลังเผชิญอยู่ ในจุดมุ่งหมายที่
จะให้หลักประกันแก่บรรดาลูกค้าว่าเรายังดำรงความเป็นหุุ้นส่วนธุรกิจที่เชื่อถือไว้วางใจได้

ความชำนาญกว่า 90 ภาษา

เมื่อบริษัทใดก็ตามต้องการพัฒนากิจการให้เป็นสากลในระดับโลกด้วยตนเอง บริษัทนั้นจำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมของทุกประเทศที่เป็นเป้าหมายของตนซึ่ง
เห็นได้ชัดว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางของธุรกิจที่เคยทำมา SunFlare มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 90 ภาษาที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมบนพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาเหล่านั้นด้วย ซึ่งสามารถให้ความ
ช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายและทันการในประเด็นที่ลูกค้าต้องการในอันที่จะบรรลุความสำเร็จในธุรกิจระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้งและมีทักษะยอดเยี่ยม
ด้านภาษาเป็นภูมิหลัง ช่วยให้บริษัทเราสามารถนำเสนอบริการคุณภาพสูงและรวดเร็วทันการ สำหรับเอกสารที่ต้องการความเชี่ยวชาญระดับสูง อย่างเช่น เอกสารด้านกฎหมาย,
บทความหนังสือพิมพ์ และการยื่นคำขอตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

โครงร่างของบริษัท

ชื่อบริษัท

SunFlare Co., Ltd.

ก่อตั้งเมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 1971

ตำบลที่อยู่

สำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว
อาคารชินจุกุฮิโระเซะ, 4-7 โยะสึยะ, ชินจุกุ-คุ
โตเกียว 160-004, ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร

ฮิโระยุกิ ซะซะอิ

กิจการ

การจัดทำเอกสาร

 • การแปล
 • โลคัลไลเซชั่น
 • การเขียน (ด้านเทคนิค และ การแพทย์)
 • การเขียน (ออกแบบ, DTP, เว็บไซต์, วีดิทัศน์)

การให้คำปรึกษา

 • การให้คำปรึกษาด้านเอกสาร
 • การค้นคว้าวิจัย (กฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ, มาตรฐาน และ สิทธิบัตร)
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการยื่นเรื่องราวและคำขอ (สิทธิบัตร, งานด้านกฎระเบียบ และ อุปกรณ์การแพทย์)

การศึกษาและฝึกอบรม

 • ซันแฟร์อะคาเดมี
 • การสอบวัดผลการแปลของนักแปล (TQE)
 • การฝึกอบรมองค์กร
 • การสัมมนา (สิทธิบัตร และ อุปกรณ์การแพทย์)

การรับรอง

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 และ เครื่องหมาย Privacy Mark (JIPDEC)
ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการตลาดสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ ( Marketing Authorization Holder License for Medical Devices) ประเภท 2

Back to Top