SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Efter att under flera års tid ha etablerat en imponerande meritlista som översättningsbyrå, fortsätter SunFlare att vara en intellektuell partner för sina kunder.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är skräddarsydda för att möta dokumentationsbehoven hos företag inom alla verksamhetsområden.
Vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga lösningar genom att snabbt och noggrant identifiera och lösa dokumentationsrelaterade utmaningar.

Certifiering enligt ISO 27001 och ISO 9001

Våra kunder har en mängd olika dokumentationsbehov. För att försäkra en solid säkerhetsram för att ta emot och leverera konfidentiell kundinformation och kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet, följer vi flera internationella styrsystem.

Erfarenhet av en mängd olika branscher, företag och verksamhetsområden

För att försäkra att vi även i fortsättningen ska kunna vara en pålitlig affärspartner, arbetar våra branschexperter och fältspecialister tillsammans för att erbjuda våra kunder optimala lösningar för de utmaningar de står inför.

Kommunicerar på över 90 språk

Ett företag som på egen hand vill utveckla sin verksamhet globalt, måste vara bekant med såväl språken som kulturyttringarna i alla sina målländer. Det är uppenbart att detta inte är en särskilt praktisk affärsmetod. Vi på SunFlare har experter som tillsammans behärskar över 90 olika språk och som är bekanta med kulturen i de områden där språken talas. De kan erbjuda våra kunder det skräddarsydda stöd som de behöver, i rätt tid, som en global verksamhet. Våra experter har omfattande områdesspecifika kunskaper, uppbackade med utmärkta språkkunskaper, vilket gör att vi kan erbjuda snabba tjänster av hög kvalitet för dokument som kräver hög expertis, t.ex. juridiska dokument, tidskriftsartiklar och regelfrågor.

Företagsprofil

Företagsnamn

SunFlare Co., Ltd.

Grundades

1 augusti 1971

Adress

Huvudkontoret i Tokyo:
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Japan

Representativ direktör

Hiroyuki Sasai

Verksamhetsområden

Dokumentation

 • Översättning
 • Lokalisering
 • Publikationer (tekniska och medicinska)
 • Kreativa tjänster (design, DTP, webb och video)

Konsulttjänster

 • Konsulttjänster för dokumentation
 • Forskning (lagar, förordningar, standarder och patent)
 • Arkivering- och ansökningssupport (patent, regelfrågor och medicinsk utrustning)

Undervisning och utbildning

 • SunFlare Academy
 • Kvalificeringsexamen för översättare (Translator Qualifying Examination (TQE))
 • Företagsutbildning
 • Seminarier (patent och medicinsk utrustning)

Certifiering

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 and sekretessmärkning (JIPDEC)
Innehavare av godkännande för försäljning av medicinsk utrustning, Typ II

Back to Top