SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Silné postavenie, ktoré si SunFlare ako prekladateľská agentúra vybudovala počas svojho dlhoročného pôsobenia v branži, ju zaväzuje naďalej slúžiť svojim zákazníkom ako spoľahlivý intelektuálny partner.
Poskytujeme rozsiahle služby presne na mieru tak, aby uspokojili dokumentačné potreby firiem, pôsobiacich vo všetkých sférach podnikania.
Rýchlym a presným rozpoznávaním a riešením výziev, súvisiacich s dokumentáciou, sme schopní poskytovať našim klientom optimálne riešenia.

Držiteľ certifikátov ISO 27001 a ISO 9001

Naši klienti majú rôznorodé požiadavky na dokumentáciu. V záujme zaručenia silného bezpečnostného rámca na prijímanie a doručovanie dôverných dát našich klientov, ako aj našej schopnosti poskytovať najvyšší stupeň kvality, využívame celý rad medzinárodných systémov riadenia.

Disponujeme skúsenosťami zo širokej škály odvetví priemyslu, podnikania a polí pôsobnosti.

Zárukou toho, že zostávame spoľahlivými obchodnými partnermi, je spolupráca tímov našich expertov pre priemysel a špecialistov pre jednotlivé odbory pri nachádzaní optimálnych riešení výziev, pred ktorými stoja naši klienti.

Ovládame vyše 90 jazykov

Pokiaľ má firma v úmysle sama rozšíriť svoje pôsobenie v globálnom kontexte, mala by ovládať jazyky a poznať kultúru všetkých svojich cieľových krajín. Toto by však evidentne nebol príliš praktický prístup k podnikaniu. V SunFlare však napriek tomu máme expertov na vyše 90 jazykov, ktorí tiež výborne poznajú kultúru oblastí, kde sa týmito jazykmi hovorí. Sú schopní poskytnúť našim klientom cielenú a aktuálne príhodnú podporu, potrebnú pre úspešné presadenie sa v globálnom podnikaní. Naši experti disponujú bohatými odbornými vedomosťami, podloženými vynikajúcou jazykovou spôsobilosťou, vďaka čomu sme schopní ponúkať promptné a vysoko kvalitné služby pri dokumentoch, vyžadujúcich expertízy vysokej úrovne, ako sú právne dokumenty, novinové články a regulačné žiadosti.

Profil firmy

Názov firmy

SunFlare Co., Ltd.

Založená

1.VIII.1971

Adresa

Sídlo spoločnosti, Tokio
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004 Japonsko

Generálny riaditeľ

Hiroyuki Sasai

Činnosti firmy

Dokumentácia

 • Preklady
 • Lokalizácie
 • Písanie (technika, medicína)
 • Kreatívne služby (dizajn, DTP, web a video)

Poradenstvo

 • Poradenstvo pri tvorbe dokumentácie
 • Prieskumy (zákony, predpisy, normy a patenty)
 • Pomoc pri vyplňovaní a podávaní žiadostí (patenty, regulačné záležitosti a zdravotnícke prístroje)

Vzdelávanie a výcvik

 • Akadémia SunFlare
 • Odborné prekladateľské skúšky (TQE)
 • Firemné školenia
 • Semináre (patenty a zdravotnícke prístroje)

Osvedčenia

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17 100 a Značka ochrany osobných údajov (JIPDEC)
Licencia typu II. držiteľa povolenia pre marketing zdravotníckych prístrojov

Back to Top