SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Имајќи веќе воспоставено значајно достигнување како агенција за преведување во текот на повеќе години, SunFlare и понатаму е посветена како доверлив интелектуален партнер за своите клиенти.
Ние обезбедуваме опсежни услуги што се скроени да ги исполнат потребите за документација на компании со дејност во сите полиња на бизнисот.
Можеме да им обезбедиме на клиентите оптимални решенија, така што ги идентификуваме и решаваме предизвиците поврзани со документацијата брзо и прецизно.

Сертификати ISO 27001 и ISO 9001

Нашите клиенти имаат различни потреби од документација. За да увериме дека имаме силна безбедносна структура за примање и доставување доверливи податоци на клиенти и дека можеме да го обезбедиме највисокото ниво на квалитет, почитуваме мноштво интернационални системи за менаџмент.

Имаме искуство во многу различни индустрии, дејности и полиња

За да увериме дека остануваме доверлив бизнис партнер, нашите експерти од индустријата и тимовите на специјалисти во полињата работат заедно за да им обезбедат на нашите клиенти оптимални решенија на предизвиците со коишто се соочуваат.

Искусни сме во повеќе од 90 јазици

Ако некоја компанија сака самостојно да го развие својот бизнис на глобално ниво, треба да ги познава јазиците и културите на сите целни земји. Ова секако не би бил практичен пристап кон бизнисот. Но, во SunFlare имаме експерти во повеќе од 90 јазици кои исто така ја познаваат културата на местата каде што се користат јазиците. Тие можат да им обезбедат на нашите клиенти насочена и навремена поддршка што им е потребна за да успеат како глобален бизнис. Нашите експерти имаат обемно познавање од одредена област и одлични јазични вештини, што ни овозможува да понудиме навремени услуги со висок квалитет за документи што бараат високо ниво на експертиза, како што се правни документи, статии од весници и регулативни апликации.

Корпорациски профил

Корпорациско име

SunFlare Co., Ltd.

Основана

1 август 1971 г.

Адреса

Главна канцеларија во Токио:
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Japan

Извршен директор

Хиројуки Сасаи (Hiroyuki Sasai)

Дејности

Документација

 • Превод
 • Локализација
 • Пишување текстови (технички и медицински)
 • Креативни услуги (дизајн, DTP, веб и видео)

Консултации

 • Консултации за документација
 • Истражување (закони, регулативи, стандарди и патенти)
 • Пополнување и поддршка за апликации (патенти, регулатива и медицински уреди)

Образование и обука

 • Академија на SunFlare
 • Испит за квалификација на преведувачи (TQE)
 • Корпорациски обуки
 • Семинари (патенти и медицински уреди)

Сертификати

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 и Ознака за приватност (JIPDEC)
тип II Лиценца за дозвола за маркетинг за медицински уреди

Back to Top