SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Tulkošanas birojs SunFlare, kas veiksmīgi darbojas daudzu gadu garumā, nemainīgi cenšas būt uzticams intelektuālais partneris saviem klientiem.
Mēs sniedzam visaptverošus pakalpojumus, kas pielāgoti, lai atbilstu uzņēmumu, kuri darbojas visās uzņēmējdarbības jomās, vajadzībām pēc dokumentācijas.
Mēs spējam nodrošināt saviem klientiem optimālus risinājumus, ātri un precīzi identificējot un risinot ar dokumentāciju saistītus izaicinājumus.

Sertifikācija atbilstoši standartiem ISO 27001 and ISO 9001

Mūsu klientiem ir dažādas ar dokumentāciju saistītas vajadzības. Lai garantētu stabilu drošības sistēmu konfidenciālu klientu datu saņemšanai un piegādei un augstāko kvalitātes līmeni, mēs ievērojam vairāku starptautisko pārvaldības sistēmu prasības.

Pieredze visdažādākajās nozarēs, uzņēmējdarbības jomās un virzienos

Lai mēs vienmēr būtu uzticams uzņēmējdarbības partneris, mūsu nozares eksperti un attiecīgo jomu speciālistu komandas sadarbojas, lai nodrošinātu klientiem optimālus risinājumus izaicinājumu, ar kuriem viņi sastopas, pārvarēšanai.

Kompetence vairāk nekā 90 valodās

Ja uzņēmums pats vēlētos attīstīt savu uzņēmējdarbību globālajā kontekstā, tam būtu jāpārzina visu mērķa valstu valodas un kultūras. Skaidrs, ka šāda pieeja uzņēmējdarbībai nebūtu ļoti praktiska. Tomēr SunFlare piedāvā speciālistu pakalpojumus vairāk nekā 90 valodās — viņi pārzina arī to vietu kultūru, kurās tiek izmantotas attiecīgās valodas, un var sniegt mūsu klientiem mērķtiecīgu, savlaicīgu atbalstu, kas nepieciešams, lai sasniegtu panākumus globālajā uzņēmējdarbībā. Mūsu speciālistiem ir plašas zināšanas attiecīgajās jomās, ko papildina izcilas valodu prasmes. Tas ļauj mums piedāvāt tūlītējus augstas kvalitātes pakalpojumus saistībā ar dokumentiem, kas prasa augstu profesionalitātes līmeni, piemēram, juridiskajiem dokumentiem, žurnālu rakstiem un normatīvajiem pieteikumiem.

Uzņēmuma profils

Uzņēmuma nosaukums

SunFlare Co., Ltd.

Dibināts

1971. gada 1. augustā

Adrese

Tokijas galvenais birojs:
Shinjuku Hirose Bldg., 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0004, Japāna

Pilnvarotais direktors

Hiroyuki Sasai

Uzņēmumi

Dokumentācija

 • Tulkošana
 • Lokalizācija
 • Tehnisko un medicīnisko dokumentu izstrāde
 • Radošie pakalpojumi (dizains, datorizēta iespieddarbu gatavošana, tīmekļa vietnes un video)

Konsultēšana

 • Konsultēšana par dokumentāciju
 • Pētniecība (tiesību akti, noteikumi, standarti un patenti)
 • Atbalsts dokumentu iesniegšanā un pieteikumu sagatavošanā (patenti, regulatīvie jautājumi un medicīnas ierīces)

Izglītība un apmācība

 • SunFlare akadēmija
 • Tulkotāja kvalifikācijas eksāmens (TQE)
 • Korporatīvā apmācība
 • Semināri (patenti un medicīnas ierīces)

Sertifikācija

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 un privātuma zīme (JIPDEC)
II tipa reģistrācijas apliecība medicīnas ierīču licencēšanai

Back to Top