SunFlare Co., Ltd.

Global Interface & Solutions

Uzun illərdir zəngin təcrübə əldə edən SunFlare tərcümə şirkəti müştəriləri üçün etibarlı, intellektual tərəfdaş olmağa davam edir.
Biz biznesin bütün sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sənədləşdirmə işlərinə aid ehtiyyaclarını qarşılayacaq, kompleksli xidmətlər təqdim edirik.
Biz müştərilərimizin sənədləşdirmə sahəsində bütün istəklərini tez zamanda və dəqiqliklə qarşılayır, onları müəyyən edib ən optimal şəkildə həll etməyə qadirik.

ISO 27001 və ISO 9001 sertifikatlar mövcüddur

Müştərilərimizin sənədləşmə işlərində müxtəlif ehtiyaclarına cavab vermək üçün, onlara aid olan məlumatların alınması və çatdırılması üçün etibarlı və təhlükəsizlik sistemi ilə təmin etmək üçün, bizim sistem müxtəlif beynəlxalq idarəetmə sistemlərinə uyğundur.

Demək olar kı, bütün sənaye və biznes sahələrində təcrübə əldə etmişik

Müştərilərimizin qarşılaşdıqları çətinliklərın ən optimal həll yolları təqdim və etibarlı iş ortağı qalmamızı təmin etmək üçün sənaye üzrə mütəxəssislərimiz sahə mütəxəssisləri qruplarımızla birlikdə çalışırlar.

90-dən çox dil üzrə bilik və təcrübəmiz vardır

Hər hansı şirkət öz biznesini qlobal səviyyədə inkişaf etdirmək arzusundadırsa, işləmək istədiyi ölkələrin həm dili, həm də mədəniyyətilə yaxından tanış olmalıdır. Bu çox pratik yanaşma olmasada SunFlare şirkətində çalışan 90-dən çox dil üzrə mütəxəssislər dillə yanaşı ölkə və mədəniyyət haqda biliklərə malikdirlər. Onlar müştərilərimizə onların qlobal biznesdə nail olmağa ehtiyac duyduqları hədəfli və vaxtı vaxtında olan dəstəyi verə bilərlər. Bizim mütəxəssislərin geniş və konkret bilikləri yüksək keyfiyyətli dil bacarıqları ilə dəstəklənir. Biz müştərilərimizə operativ şəkildə yüksək keyfiyyətli və dərin bilik tələb edən hüquqi sənədlər, jurnal üçün məqalələr və ya normativ tənzimləyici aktlar və s. kimi xidmətləri təqdim etməyə imkanınını yaradırıq.

Şirkətin profili

Şirkətin adı

SunFlare Co., Ltd.

Yaranma tarixi

01 avqust 1971-ci il

Ünvan

Tokiodakı Baş Ofis:
Shinjuku Hiros binası, 4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku,
Tokio 160-0004, Yaponiya

Direktorun Nümayəndəsi

Hiroyuki Sasai

Sahələr

Sənədləşdirmə

 • Tərcümə işləri
 • Lokalizasiya
 • Texniki və tibbi sahələrə aid yazıların tərtibi
 • Yaradıcılıq xidmətləri (dizayn, DTP (desktop publishing – nəşr proqramları), web və video)

Məsləhətləşmə

 • Sənədlər üzrə məsləhətləşmə
 • Tədqiqatlar (qanunlar, qaydalar, standartlar və patentlər üzrə)
 • Patent, tənzimləmə işləri, tibbi avadanlıqlar üzrə sənədlərin tərtibi və doldurulması

Təhsil və təlim

 • SunFlare Akademiyası
 • TQE (Translator Qualifying Examination/Tərcüməçinin imtahanla qiymətləndirməsi)
 • Birgə korporativ təlim
 • Patent və tibbi cihazlar üzrə seminarların keçirilməsi

Sertifakatlaşdırma

ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 və JIPDEC Privacy Mark
Type II (JIPDEC - Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community/ Yaponiya Rəqəmsal İqtisadiyyat və İcma Təşkilatı İnstitutu.Privacy Mark Sistemi – özəl müəssisələrin şəxsi məxfiliyin qorunma sistemidir. Bu özəl müəssisələr öz biznes fəaliyyətlərində "PrivacyMark" göstərmək hüququna malikdirlər.) Marketing Autorization Holder Licence for Medical Devices (Tibbi cihazlar üçün marketinqə icazə olan sahibə verilən lisenziya)

Back to Top